Жаклина Хаџи-Зафирова

СКУП - Македонија

Жаклина Хаџи-Зафирова е дел од Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија. Има повеќе од дванаесет години новинарско искуство, главно работејќи со дневни и неделни весници, но и пошироко искуство во меѓународни рамки. Го претставува данскиот СКУП во Македонија како координатор за делот на македонски јазик од мрежата на СКУП застапена во Европа и пошироко.

Нејзин главен фокус е самото истражувачко новинарство и неговите перспективи во земјата, регионот, како и на меѓународно ниво. Жаклина е трикратен добитник на посебно признание за истражувачко новинарство од Македонскиот Институт за Медиуми за две приказни: „Незавршени донации за проекти во Македонија“, „Како да станете Бугари преку ноќ“ и „Загадувањето не сопира, секоја година нови 4.500 заболени од рак!“