Марина Лазаревска

Платформа за истражувачко новинарство и анализи - ПИНА

Марина Лазаревска е филмски програмски координатор на Истражувачкиот филмски фестивал Скопје и една од основачите на Платформата за истражувачко новинарство и анализи – ПИНА.

Насочена кон културни и филмски настани, Лазаревска соработува со повеќе компании и фестивали во креирање фестивалски програми, стратегии за односи со јавност, како и организација на поврзани збиднувања, настани и конференции.

Марина Лазаревска, која е дипломиран новинар, е и дописник од Македонија за здружението Film New Europe.