27. 10. @ 13:30 | Лупига – Како независните медиуми може да постигнат успех со кампања за crowd-funding, со Ивор Фука

Лупига – пример дека независните медиуми може да се финансираат со поддршка од читателите

Лупига, еден од најстарите независни медиумски портали во Хрватска, побара од своите читатели да им помогнат за да продолжат со својата работа. Ивор Фука ќе ја сподели успешната приказна за нивната кампања за јавно финансирање и за импресивната поддршка на нивната посветена публика преку која собраа 42.186 долари.

Говорници: Ивор Фука