27. 10. @ 12:30 | Дискусија: Безбедноста на новинарите во Европа – кој го штити новинарството?

Безбедноста на новинарите во Европа

Само изминатата година се случија повеќе убиства на новинари во Европа со сомнежи дека мотивите за убиствата може да се бараат во нивната работа. Безбедноста на новинарите станува сѐ поголема грижа во многу земји од Европската унија, но и надвор од неа. Кој ги штити новинарите?

Говорници: Карло Бонини, Мет Сарнецки, Кристина Озимец

Модератор: Кристина Озимец